Toàn Cầu - chuyên cung cấp thiết bị mã vạch giá rẻ trên toàn quốc

Giấy in tem

Giấy in tem

Giấy decal 1 tem 102x152mm, 50m (dán thùng carton, pallette)

Bảo hành: không

Tình trạng: Mới 100%

Giá: 93.500đ VNĐ

Giấy decal in mã vạch 04 tem, 25x15, k105, 100m

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Mới 100%

Giá: Liên Hệ VNĐ

Giấy decal in mã vạch 04 tem 25x15mm, khổ 105mm, dài 50m

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Mới 100%

Giá: Liên Hệ VNĐ

Giấy decal chuyển nhiệt 1 tem 80x40mm, dài 50m

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Mới 100%

Giá: Liên Hệ VNĐ

Giấy decal CẢM NHIỆT 1 tem 50x30mm, dài 30m

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Mới 100%

Giá: Liên Hệ VNĐ

Decal xi bạc 03 tem 35x22mm, khổ 110mm, dài 50m

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Mới 100%

Giá: Liên Hệ VNĐ

Decal nhựa PVC 50x12mm, 50m (tem vàng, tem nữ trang)

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 100%

Giá: Liên Hệ VNĐ

Giấy decal in mã vạch 04 tem 25x15mm, khổ 105mm, dài 50m

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 100%

Giá: Liên hệ VNĐ

Giấy decal 1 tem 100x100mm (tem vuông), khổ 104mm, dài 50m

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 100%

Giá: Liên hệ VNĐ

Decal xi bạc 03 tem 35x22mm, khổ 110mm, dài 50m

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 100%

Giá: Liên hệ VNĐ

Decal xi bạc 03 tem 35x15mm, khổ 110mm, dài 50m

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 100%

Giá: Liên hệ VNĐ

Decal nhựa PVC 50x12mm, 50m (tem vàng, tem nữ trang)

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 100%

Giá: Liên hệ VNĐ

Decal nhựa PVC 40x10mm, 50m (tem vàng, tem trang sức)

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 100%

Giá: Liên hệ VNĐ

Giấy in mã vạch Tomy A4 145, 65 tem 38x21mm

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 100%

Giá: Liên hệ VNĐ

Giấy decal in mã vạch 03 tem 35x22mm

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 100%

Giá: Liên hệ VNĐ